Objavljene dvije publikacije posvećene europskom sektoru knjige i izdavaštva

Na mrežnim stranicama Deska Kreativne Europe – Kultura mogu se preuzeti dvije publikacije posvećene europskom sektoru knjige i izdavaštva. Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) objavila je dvije publikacije posvećene podržanim projektima iz sektora knjige i izdavaštva koji su prijavljeni u sklopu Kreativne Europe u programskom razdoblju 2014 – 2020.

Riječ je o publikacijama:

Potpora Kreativne Europe sektoru knjige: projekti podržani u sklopu programa Kreativne Europe – Kultura (2014 – 2020)

Knjiga projekata književnih prijevoda: odlomci iz knjiga prevedenih i objavljenih uz potporu Kreativne Europe (2014 – 2020)

Desk Kreativne Europe – Kultura

 

Share: