Sa(n)jam knjige u Istri / Program petak, 2. 12. 2022.

Današnji program Sa(n)jam knjige u Istri:

10.00 DHB, Crveni salon

Hop-lektira

Agata Lučić

Moderator: Dominik Vuković

11.00 DHB, Kavana Mozart

Doručak s autorom

Katalin Ladik

Voditelj: Aljoša Pužar

12.00 DHB, Crveni salon

PULikulArna reforma

Ivana Šojat, Selvedin Avdić 

MEŠA SELIMOVIĆ

Voditelj: Emir Imamović Pirke

17.00 DHB, Info pult 

Potpisivanje knjige

Rajko Grlić: NEISPRIČANE PRIČE (Telegram) 

18.00 DHB, Crveni salon

Suton uz knjigu

Kasimma: PORTRET ZA DAR-MAR (Sandorf)

Sudjeluju: Kasimma, Olja Savičević Ivančević, Ivan Sršen 

19.00 DHB, Crveni salon

Hollybook 

Slobodan Šijan: PISCI U BIOSKOPU: književna istorija naših filmskih doživljaja (Filmski centar Srbije / Službeni glasnik)

Sudjeluju: Slobodan Šijan, Vladislav Bajac, Emir Imamović Pirke

20.30 Circolo

Storie italiane

Matija Ferlin, Goran Ferčec: Jedan od mnogih epiloga (performans) 

Sudjeluje: Matija Ferlin

21.30 Circolo

Rođendan  

Lasciatemi cantare… 

Sajam slavi 28 godina

http://www.sanjamknjige.hr/program/

 

Share: