Sa(n)jam knjige u Istri / Dodjela nagrada Doktor Ivo Borovečki i objava finalista Književne nagrade Fric

Zadnjega dana održavanja 28. Sa(n)jam knjige u Istri održat će se dodjela nagrada Doktor Ivo Borovečki  i objava finalista Književne nagrade Fric. 

Program nedjelja, 4. prosinca 2022.

11.00 DHB, Kavana Mozart

Doručak s autorom

Kasimma

Voditelj: Aljoša Pužar

12.30 DHB, Crveni salon

Dodjela nagrada Doktor Ivo Borovečki  i objava finalista Književne nagrade Fric 

17.00  DHB, Crveni salon

Istra ispod kore

Vjekoslav Gašparović: KAMENI BLIZANCI: kontinuirani ponoćni sat u Savičenti i Dvigradu (vlastita naklada)

Sudjeluju: Vjekoslav Gašparović, Danijela Doblanović Šuran, Maurizio Levak, Aljoša Pužar

18.00  DHB, Crveni salon

Istra ispod kore

Božo Milanović: SABRANA DJELA (Josip Turčinović)

Sudjeluju: Ilija Jakovljević, Vlaho Bogišić, Josip Grbac, Stipan Trogrlić, Aljoša Pužar

19.00 DHB, Crveni salon

Povratak

Skupina autora: TRENUTAK KAD JE MENI POČEO RAT (Forum ZFD)

Sudjeluju: Olja Savičević Ivančević, Dejan Dukovski, Andrej Blatnik, Nataša Govedarica, Emir Imamović Pirke

http://www.sanjamknjige.hr/program/

 

Share: