Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu (NN 151/2022)

Hrvatski sabor donio je na sjednici održanoj 16. prosinca 2022. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu. Zakon je objavljen 22. 12. 2022. u Narodnim novimama broj 151/2022 i stupa na snagu 1. siječnja 2023., osim članka 55.  Zakona koji stupa na snagu 1. srpnja 2023. i članka 56. Zakona koji stupa na snagu 1. siječnja 2024.

Narodne novine NN 151/2022

 

Share: