Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udrugama (NN 151/2022)

Hrvatski sabor donio je na sjednici održanoj 16. 12. 2022. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o udrugama. Zakon je objavljen 22. 12. 2022. u Narodnim novinama broj 151/2022 i stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Narodne novine NN 151/2022

 

Share: