Nova gradska knjižnica – Knjižnica Mihaela Šiloboda Bolšića, Sveta Nedjelja

Grad Sveta Nedjelja dobio je gradsku knjižnicu. U obnovljenoj zgradi „stare pošte“ u Svetoj Nedelji, s radom je započela novoosnovana Knjižnica Mihaela Šiloboda Bolšića nazvana po dugogodišnjem svetonedeljskom župniku koji je svojim djelovanjem zadužio ne samo taj najmlađi grad u Zagrebačkoj županiji već i cijelu Hrvatsku. Taj hrvatski matematičar, glazbeni teoretičar i svećenik, svojim je djelima Aritmetika Horvatszka i Fundamentum cantus gregoriani, seu choralis dao velik doprinos hrvatskoj znanosti i kulturi.

Pročitajte više: Ministarstvo kulture i medija

 

Share: