Usklađenje temeljnog kapitala trgovačkog društva prema Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima

Prema Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (NN 114/2022) koji je stupio na snagu danom uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, trgovačka društva dužna su iskazivati temeljni kapital u eurima.

Članak 21. (2) Dionička društva iz stavka 1. ovoga članka dužna su uskladiti iznose temeljnog kapitala i dijelove tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice s odredbama članka 161. koji je izmijenjen člankom 1. ovoga Zakona, članka 162. koji je izmijenjen člankom 2. ovoga Zakona i članka 163. koji je izmijenjen člankom 3. ovoga Zakona prilikom prve promjene tog kapitala, spajanja, podjele dionica ili zamjene dionica s nominalnim iznosom u one bez tog iznosa, ali ne kasnije od godine dana od dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Usklađenje mora obuhvatiti temeljni kapital i sve dionice društva. U postupku usklađenja dopušteno je zamijeniti dionice s nominalnim iznosom u one bez tog iznosa i obrnuto.

Članak 21. (3) Društva s ograničenom odgovornošću iz stavka 1. ovoga članka dužna su uskladiti iznose temeljnog kapitala i dijelove tog kapitala koji se odnose na pojedine poslovne udjele s odredbama članka 389. koji je izmijenjen člankom 12. ovoga Zakona, članka 390. koji je izmijenjen člankom 13. ovoga Zakona, članka 390.a koji je izmijenjen člankom 14. ovoga Zakona i članka 445. koji je izmijenjen člankom 16. ovoga Zakona prilikom prve promjene tog kapitala odnosno spajanja ili podjele poslovnih udjela, ali ne kasnije od tri godine od dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Usklađenje mora obuhvatiti temeljni kapital i sve poslovne udjele društva.

Narodne novine NN 114/2022

 

Share: