2023. – Europska godina vještina

Godina 2023. prijedlogom Europske komisije proglašena je Europskom godinom vještina u sklopu koje će se dodano poticati razvoj talenata, prekvalifikacija i usavršavanje.

Države članice EU-a suočavaju se s naglim padom broja radno sposobnih stanovnika. Njihov broj smanjio se za 3,5 milijuna između 2015. i 2020., a očekuje se da će se do 2050. smanjiti za dodatnih 35 milijuna. Mehanizmima u sklopu Europske godine vještina nastojat će se utjecati na izazove demografske tranzicije.

Pročitajte više: Europska komisija – Predstavništvo u Hrvatskoj

 

Share: