Splitsko-dalmatinska županija / Objavljen Javni poziv iz područja kulture

Splitsko-dalmatinska županija objavila je 8. veljače 2023. Javni poziv za financiranje projekata/programa/aktivnosti iz područja kulture i društvenih događanja u 2023. godini.

Pravo prijave na Javni poziv imaju ustanove u kulturi, trgovačka društva i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, jedinice lokalne samouprave i njihovi proračunski korisnici.

Prijave se mogu poslati isključivo za projekt/program/aktivnost koji će se provoditi tijekom 2023. godine.

Svaki prijavitelj ima pravo na ovaj Javni poziv poslati najviše dvije (2) prijave.

Rok za podnošenje prijave projekata/programa/aktivnosti na ovaj Javni poziv je do 15.
listopada 2023. godine. 

Dokumentacija Javnog poziva – Splitsko-dalmatinska županija

 

Share: