DL-101HR Opći tečaj intelektualnog vlasništva / Rokovi održavanja tečaja DL-101HR u 2023. godini

U suradnji sa Svjetskom organizacijom za intelektualno vlasništvo Državni zavod za intelektualno vlasništvo omogućava pohađanje Općeg tečaja intelektualnog vlasništva putem učenja na daljinu (on-line) Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo – tečaj na hrvatskom jeziku (oznaka tečaja: DL-101HR).

Ovaj tečaj, čije je pohađanje besplatno, obuhvaća sva važnija područja intelektualnog vlasništva, kao i potrebna znanja o sprječavanju povreda prava intelektualnog vlasništva. https://www.dziv.hr/hr/edukacija/dl-101-hr/

Rokovi prijava i održavanja tečaja DL-101HR u 2023. godini dostupni su na poveznici  https://www.dziv.hr/hr/edukacija/dl-101-hr/rokovi-odrzavanja-tecaja/

 

Share: