NSK / U povodu Međunarodnoga dana materinskoga jezika, 21. veljače

U povodu Međunarodnoga dana materinskoga jezika, koji se obilježava 21. veljače, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu na svojem portalu Virtualne izložbe NSK objavila je virtualnu izložbu Hrvatske gramatike koja je posvećena hrvatskim dopreporodnim gramatikama.

Virtualna izložba rezultat je suradnje Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u digitalizaciji dopreporodnih gramatika i njihove obrade u sklopu znanstvenoga projekta Retrodigitalizacija i interpretacija hrvatskih gramatika do ilirizma – Retrogram“ (voditeljica: dr. sc. Marijana Horvat). Na virtualnoj je izložbi predstavljena i zbirka digitaliziranih gramatika iz fonda Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu koja digitalizaciju gramatika provodi od 2014. godine.

Izvor i više informacija: nsk.hr

Share: