Istarska županija / Javni poziv za poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti Istarske županije za 2023. godinu

Istarska županija raspisala je 12. travnja 2023. Javni poziv za poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti Istarske županije – Regione Istriana za 2023. godinu.

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti fizičke osobe-državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem na području Istarske županije te ustanove, udruge i druge neprofitne organizacije sa sjedištem na području Istarske županije.

Javni poziv otvoren je do 12. svibnja 2023.

Istarska županija

Share: