Ministarstvo kulture i medija / Poziv na dostavu izvještaja o realizaciji financiranja javnih potreba u kulturi za 2022. godinu (jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)

Ministarstvo kulture i medija u sklopu redovite dokumentacijsko-analitičke djelatnosti provodi istraživanje financiranja javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske. Donošenjem Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Članku 34. obvezne su ministarstvu nadležnom za poslove kulture dostaviti izvještaj o realizaciji financiranja javnih potreba u kulturi za prethodnu godinu u roku od 30 dana od donošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Izvor i više informacija: Ministarstvo kulture i medija

 

Share: