Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2024. godinu

Grad Dubrovnik, Upravni odjel za kulturu i baštinu, objavio je 18. srpnja 2023. Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2024. godinu.

Pozivaju se kulturne ustanove, udruge, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici i druge pravne i fizičke osobe koje se bave kulturnim programima da dostave prijedloge svojih programa za 2024. godinu, radi mogućeg uvrštavanja u Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2024. godinu. 

Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Republike Hrvatske.

Rok za prijave: 31. kolovoza 2023. godine.

Više informacija: dubrovnik.hr

 

Share: