Provedeno nacionalno istraživanje čitalačke pismenosti u osnovnim školama

Na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja dospupan je Završni izvještaj o provedenim aktivnostima i rezultatima Nacionalnoga ispitivanja čitalačke pismenosti.

Sukladno Nacionalnoj strategiji poticanja čitanja za razdoblje od 2017. do 2022. godine bilo je potrebno prikupiti znanstveno-istraživačke podatke na nacionalno-reprezentativnim uzorcima o stanju čitalačke pismenosti i o navikama čitanja osnovnoškolaca u Republici Hrvatskoj. S tim je ciljem početkom 2018. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s Ministarstvom kulture i medija zadužilo Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja za dio istraživačkih aktivnosti predviđenih akcijskim planom Nacionalne strategije poticanja čitanja.

Glavno nacionalno istraživanje čitalačke pismenosti provedeno je u veljači 2023. godine u 85 osnovnih škola iz svih dijelova Hrvatske. Primijenjeno je šest unaprijeđenih ispitnih knjižica za ispitivanje čitalačke pismenosti koje je ispunjavalo oko 2000 učenika po razini u petome i sedmome razredu. Ispitom se procjenjuje čitalačka pismenost s tri potpodručja čitanja s razumijevanjem: pronalaženje podataka u tekstu, tumačenje podataka i teksta u cjelini te leksik.

Osim rezultata provedenog nacionalnog istraživanja čitalačke pismenosti učenika petih i sedmih razreda osnovne škole završni izvještaj donosi i rezultate online upitnika školskih knjižničara odabranih škola koje su sudjelovale u istraživanju u kojem se istražuje uloga školskih knjižnica i njihova opremljenost. Kao najveći problem ili prepreku u funkcioniranju školske knjižnice gotovo svi knjižničari/knjižničarke (97 %) navode nedostatna financijska sredstva za nabavku knjiga i drugih tiskanih materijala.

Više na: Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Nacionalno istraživanje čitalačke pismenosti u osnovnim školama

 

Share: