Grad Zadar / Javni Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2024. godinu

Dana 4. kolovoza 2023. objavljen je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2024. godinu.

Pravo podnošenja prijava po ovom Pozivu imaju:
– javne ustanove (kojima Grad Zadar nije osnivač), fizičke i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Grada Zadra
– udruge upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno organizacije upisane u drugi odgovarajući registar, koje su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti u kulturi te koje svojim djelovanjem promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom.

Rok prijave na javni poziv: 28. rujna 2023.

Izvor i više informacija: Grad Zadar

 

Share: