Grad Karlovac / Javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi Grada Karlovca za 2024. godinu

Grad Karlovac objavio je 18. kolovoza 2023. Javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi Grada Karlovca za 2024. godinu.

Pravo podnošenja prijave imaju ustanove u kulturi kojima Grad Karlovac nije osnivač, udruge civilnog društva, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, vjerske zajednice i ostale pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti iz područja kulture, odnosno programske djelatnosti za koje se raspisuje javni poziv.

Rok za prijave: 20. rujna 2023.

Informativna radionica za sve zainteresirane prijavitelje bit će održana 30. kolovoza u Maloj vijećnici Grada Karlovca s početkom u 18 sati.

Više informacija: karlovac.hr

 

Share: