Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek / Nominacije za priznanje “Krunoslav Sukić” – Knjiga godine 2021/2022

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek otvorio je 5. rujna 2023. nominacije za  𝗡𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱e 𝗶 𝗽𝗿𝗶𝘇𝗻𝗮𝗻𝗷𝗮 „𝗞𝗿𝘂𝗻𝗼𝘀𝗹𝗮𝘃 𝗦𝘂𝗸𝗶𝗰́“ koji su namijenjeni pojedincima/kama, organizacijama i institucijama za osobit doprinos u zaštiti i promociji ljudskih prava i sloboda čovjeka i dosljedno promicanje kulture mira i nenasilja u Hrvatskoj i njenom okruženju. Uključuje i inicijative iz zemalja Zapadnog Balkana koje imaju utjecaj na izgradnju mira u Republici Hrvatskoj.

Jedna od nominacija je 𝗣𝗿𝗶𝘇𝗻𝗮𝗻𝗷𝗲 “𝗞𝗿𝘂𝗻𝗼𝘀𝗹𝗮𝘃 𝗦𝘂𝗸𝗶𝗰́” 𝗞𝗡𝗝𝗜𝗚𝗔 𝗚𝗢𝗗𝗜𝗡𝗘 𝟮𝟬𝟮1./𝟮𝟬𝟮2. 

Nominacije se primaju od 5. rujna do 5. studenoga 2023. godine!

Više informacija: centar-za-mir.hr

 

Share: