Posted in Javni natječaji Obavijesti

Desk Kreativne Europe / Produžen rok za podnošenje prijava na poziv Projekti kulturne suradnje u zemljama zapadnog Balkana

Produžen je rok za podnošenje prijava na poziv Projekti kulturne suradnje u zemljama zapadnog Balkana. Novi rok za podnošenje prijava je 31. ožujka 2020. u…

Pročitajte više
Posted in Javni natječaji Obavijesti

Ministarstvo kulture / Odobreni programi (pregled sa stanjem 5. 3. 2020.)

Ministarstvo kulture objavilo je na svojim mrežnim stranicama preglede odobrenih programa u 2020. godini, pregled sa stanjem 5. ožujka 2020. www.min-kulture.hr  

Pročitajte više
Posted in Javni natječaji

Ministarstvo kulture / Poziv za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i mlade s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj u 2020. godini

Ministarstvo kulture objavilo je 4. ožujka 2020. Poziv za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom i djecu i…

Pročitajte više
Posted in Javni natječaji

Podsjećamo: Pozivni natječaj za dodjelu Nagrade „Vladimir Nazor“ za 2019. godinu / Rok: 12. ožujka 2020.

Ministarstvo kulture – Odbor Nagrade „Vladimir Nazor“ raspisao je 10. veljače 2020. Pozivni natječaj za dodjelu Nagrade „Vladimir Nazor“ za 2019. godinu. Rok za predaju…

Pročitajte više
Posted in Javni natječaji Obavijesti

Rezultati poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2020. godinu

Na službenim stranicama Grada Zagreba objavljeni su 3. ožujka 2020. Rezultati poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2020. godinu. Do…

Pročitajte više
Posted in Javni natječaji

Kreativna Europa / Natječajni poziv Potpora za projekte književnih prijevoda 2020.

U  okviru potprograma Kultura programa Kreativna Europa, Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije objavila je natječajni poziv Potpora za projekte književnih prijevoda…

Pročitajte više
Posted in Javni natječaji Obavijesti

Ministarstvo kulture / Rezultati Poziva za dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu

Ministarstvo kulture objavilo je 2. ožujka 2020. rezultate Poziva za dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu….

Pročitajte više
Posted in Javni natječaji Obavijesti

AEM / Odluka o dodjeli sredstava – Javni poziv za prikupljanje ponuda za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti 2020.

Na mrežnim stranicama Agencije za elektroničke medije objavljena je 28. veljače 2020. odluka Vijeća za elektroničke medije o dodjeli sredstava temeljem javnog poziva za prikupljanje…

Pročitajte više
Posted in Javni natječaji Obavijesti

Ured za udruge / Godišnji plan natječaja tijela državne uprave za 2020. godinu

Ured za udruge pripremio je objedinjeni Godišnji plan natječaja i drugih programa financiranja udruga iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2020. godini. Godišnji plan…

Pročitajte više
Posted in Javni natječaji

Ministarstvo kulture / Odobreni programi u 2020. godini

Ministarstvo kulture objavilo je popis odobrenih programa u 2020. godini (pregled sa stanjem od 12. do 19. veljače) za programska područja: Međunarodna kulturna suradnja (pregled…

Pročitajte više