Posted in Konkretno

Piratstvo i umnožavanje knjiga bez odobrenja autora i nakladnika

Piratstvom se u kontekstu prava intelektualnog vlasništva općenito naziva svako neovlašteno korištenje autorskih djela. Za pojedine kategorije neovlaštenog korištenja autorskih djela koriste se pobliži nazivi,…

Pročitajte više
Posted in Konkretno

Stanka, dnevni, tjedni i godišnji odmor

Ustav Republike Hrvatske Članak 56. , stavak 3. “Svaki zaposleni ima pravo na tjedni odmor i plaćeni godišnji odmor i ovih se prava ne može…

Pročitajte više
Posted in Konkretno

DOP – Društveno odgovorno poslovanje

“Korporativna društvena odgovornost ili društvena odgovornost poslovanja (DOP) predstavlja opredjeljenje tvrtke za unapređenje dobrobiti zajednice kroz diskrecionu – dragovoljnu – poslovnu praksu i doprinose na…

Pročitajte više
Posted in Konkretno Zakoni

Obveza kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 38/18) odredbom članka 8. propisuje da je svaki poslodavac koji zapošljava 20 i…

Pročitajte više
Posted in Konkretno

Radno vrijeme

Zakon o radu NN 127/2017 Radno vrijeme Pojam radnog vremena Članak 60. (1) Radno vrijeme je vrijeme u kojem je radnik obvezan obavljati poslove, odnosno…

Pročitajte više
Posted in Konkretno

Loko vožnja

Loko vožnja predstavlja isplatu nadoknade za radnikovo korištenje privatnog vozila (uz njegov pristanak) za službene svrhe. Odnosi se na  ‘’kompenzaciju’’ radnikovih povećanih troškova koji nastaju…

Pročitajte više
Posted in Konkretno

Neverbalna komunikacija

Neverbalna komunikacija je svaki oblik komunikacije koja nije u govornom ili pisanom obiku. Neverbalna komunikacija može utjecati na pojačanje dojma, razumijevanje verbalne poruke ili čak…

Pročitajte više
Posted in Konkretno

Prodaja na daljinu

Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (NN 39/2009, NN 46/2015) Prodaja na daljinu Članak 27. Prodaja na daljinu je oblik prodaje…

Pročitajte više
Posted in Konkretno Propisi

Izdavanje pratećih dokumenta prije izdavanja računa – obveznici fiskalizacije

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom NN 106/2018 od 1. siječnja 2019. propisuje se obveza pisanja napomene “OVO NIJE…

Pročitajte više
Posted in Konkretno Zakoni

Fiskalizacija u prometu gotovinom – izmjene od 1. siječnja 2019.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 106/2018) stupio je na snagu 1. siječnja 2019., osim odredbi članaka 1., 2.,…

Pročitajte više