18. svibanj – Međunarodni dan muzeja

Na Međunarodni dan muzeja, 18. svibnja, muzeji diljem svijeta skreću pozornost široj javnosti na kulturnu baštinu i ulogu muzeja u njenom komuniciranju. Međunarodna muzejska zajednica pokrenula je obilježavanje 1977. (ICOM), koje se od 1992. provodi na određenu temu. Iniciranje obilježavanja u Hrvatskoj, vodi od 1980. Muzejski dokumentacijski centar, koji je ujedno promotor cijele manifestacije. Muzejski dokumentacijski centar

Obilježavanje 39. Međunarodnog dana muzeja u znaku novih muzeoloških imperativa
Od 13. do 20. svibnja 2019. temom „Muzeji kao središta kulture: budućnost tradicije“ muzeji diljem Hrvatske obilježit će raznolikim programima 39. Međunarodni dan muzeja. Na Inicijativu Muzejskog dokumentacijskog centra (MDC) u Hrvatskoj se Međunarodni dan muzeja obilježava od 1980. godine, a ovogodišnja tema koju je odredilo Međunarodno vijeće muzeja (ICOM) sa sjedištem u Parizu postavlja pred muzejsku zajednicu izazov društveno odgovornog djelovanja i aktivnog sudjelovanja u rješavanju problema današnjice kao što su stvaranje inkluzivnog i tolerantnog društva, zaštita biosfere i održiva poljoprivreda te očuvanje kulturnog nasljeđa za buduće generacije. izvor: Press kutak Muzejski dokumentacijski centar

 

Share: