Registar stvarnih vlasnika

Ministarstvo financija donijelo je 20. svibnja 2019. Pravilnik o registru stvarnih vlasnika koji je objavljen u Narodnim novinama 24. svibnja 2019. (NN 53/2019) i koji je stupio na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama, osim članka 20. stavka 1. točke 2., članka 21. stavaka 1., 2. i 5. i članaka 22., 27., 28. i 29. Pravilnika koji stupaju na snagu 1. siječnja 2020. (Pravilnik možete pročitati u kategoriji Pravilnici).

Rokovi upisa počeli su teći od 3. lipnja 2019. godine, osim za udruge za koje rokovi upisa počinju teći od 1. srpnja 2019. godine. Pravni subjekti i upravitelj trustova dužni su upisati podatak o stvarnom vlasniku u Registar najkasnije do 31. prosinca 2019.

Hrvatska gospodarska komora i Ured za sprječavanje pranja novca provode edukacije kako bi što veći broj pravnih subjekata pravodobno i pravilno unio potrebne podatke u Registar stvarnih vlasnika. Edukacije su započele danas u HGK – Županijske komore Split, Rijeka, Pula i Varaždin, dok su za sutra, 14. lipnja 2019., najavljene edukacije u HGK – Županijske komore Požega i Bjelovar. Pročitajte na Hrvatska gospodarska komora

 

Share: