Rijeka 2020 EPK / Pregledano svih 380 prijava za programe u okviru programa Rijeka 2020 – EPK, slijedi kontaktiranje s prijaviteljima koji su ušli u uži izbor

Na Javni poziv za predlaganje programa u okviru službenog kulturnog i umjetničkog programa Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, koji je objavljen 11. ožujka 2019. pristiglo je ukupno 380 prijava, od čega 302 u kategoriji Sufinanciranje te 78 prijava u kategoriji Obilježavanje.

Organizatori navode da će prijavitelji programa čiji su projekti ušli u uži izbor biti kontaktirani idućih dana. Nakon pribavljanja suglasnosti prijavitelja formirat će se konačna lista odabranih projekata, koja će se objaviti na web stranicama rijeka2020.eu, zajedno s ostalim informacijama koje se tiču ovoga Poziva. Rijeka 2020-EPK

Share: