IASL 2019. Dubrovnik

Hrvatska je domaćin 48. Svjetskog kongresa školskih knjižničara i 23. Međunarodnog istraživačkog foruma o školskome knjižničarstvu koji će se od 21. do 25. listopada 2019. održati u Dubrovniku. Naziv kongresa je Okupljanje – osnaživanje – preobrazba: školske knjižnice (Convergence –Empowering – Transformation: School Libraries). www.iasl2019.hr

Organizatori Kongresa su: Međunarodna udruga školskih knjižničara (IASL) i Hrvatska udruga školskih knjižničara.

Share: