Centar oblikovanja svakodnevice / Panel na temu aktivacije neiskorištenih prostora u gradu Zagrebu / 30. rujna 2019.

Centar oblikovanja svakodnevice, u suradnji s Gradskim uredom za strategijsko planiranje i razvoj Grada poziva sve zainteresirane građane na javni panel na temu modela i smjernica za dodatnu aktivaciju postojećih neiskorištenih prostora u gradu Zagrebu namjenski za kulturni sektor.

Moderirana diskusija namijenjena je zainteresiranoj publici, dionicima u kulturnom sektoru te predstavnicima državnih i gradskih institucija. Cilj panela je detektirati elemente postojećih načina, procedura i mehanizama za rješavanje potreba za prostorom, a koji se mogu unaprijediti kako bi adekvatnije odgovarali na stvarne potrebe u kulturnom sektoru.

Panel će se održati u ponedjeljak 30. rujna od 15 do 18 sati u ZgForumu na adresi Gajeva ulica 27.

Ulaz je slobodan.

Više o panelu na oblikovanjesvakodnevice.com

 

Share: