Porezna uprava započinje s dostavom akata u korisnički pretinac „Uvid u porezne akte“

Porezna uprava objavila je  7. listopada 2019. na svojim službenim stranicama obavijest o početku dostave poreznih akata u korisnički pretinac.

U obavijesti se navodi da će Porezna uprava u drugoj polovini listopada 2019. godine započeti s dostavom „Opomene“ u korisnički pretinac.

“Pravovremena dostava opomene, u slučaju da porezna obveza nije podmirena po dospijeću, poreznom obvezniku omogućuje, da bez odgode podmiri dugovanje, čime će spriječiti daljnje ukamaćivanje duga, ili da zatraži od Porezne uprave sklapanje upravnog ugovora prije pokretanja postupka ovrhe, čime će izbjeći plaćanje dodatnih troškova koji nastaju pokretanjem ovrhe.

Porezna uprava poziva porezne obveznike da, ako smatraju potrebnim, ažuriraju svoja ovlaštenja za uvide u pojedine navedene kategorije Korisničkog pretinca. Ovlaštenja mogu dodijeliti i ažurirati građani, zakonski zastupnici u poslovnim subjektima te ostali ovlaštenici s postojećim ovlaštenjem unutar usluge „Administracija“- upravljanje ovlaštenjima bez dodatnih troškova, papira ili osobnog dolaska u ispostavu Porezne uprave.” Više na porezna-uprava.hr

 

Share: