HGK – Županijske komore / Najave događanja

Donosimo poveznice na najave događanja u Županijskim komorama Hrvatske gospodarske komore. Više o događanjima i rokovima za prijavu sudjelovanja pročitajte na mrežnim stranicama HGK – Županijske komore.

HGK – ŽK Požega / Seminar o aktualnostima iz područja računovodstva i poreza i pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu / 11. 12. 2019.

HGK – Županijska komora Osijek / Radionica o upravljanju na temelju analiza poslovnih procesa i kapaciteta zaposlenika / 13. 12. 2019.

HGK – ŽK Split / Konferencija Elektroničko fakturiranje (razmjena e-računa) – praksa, funkcionalnosti, izazovi / 16. 12. 2019.

Slavonski Brod / Seminar o aktualnostima u računovodstvu i porezima te priprema za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2019. / 16. 12. 2019.

 

Share: