Hrvatski zavod za zapošljavanje / Novi uvjeti provođenja mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini

Hrvatski zavod za zapošljavanje donio je nove Uvjete i načine korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini. Na službemim mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje navodi se da će od 1. siječnja 2020. u provedbi biti mjere:

   1. Potpore za zapošljavanje
    1.1 Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo
   2. Potpore za usavršavanje
   3. Potpore za samozapošljavanje
   4. Obrazovanje i osposobljavanje

  4.1. Obrazovanje nezaposlenih

 1.                   4.2. Obrazovanje zaposlenih
           4.3. Osposobljavanje na radnom mjestu
  1.         4.4. Obrazovanje za završetak osnovne škole i stjecanje prvog zanimanja
 2.                 5. Javni rad
 3.                6.  Potpore za očuvanje radnih mjesta
  6.1. Potpore za očuvanje radnih mjesta u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, obuće, kože i drva
 4.                7.  Stalni sezonac

U 2020. godini neće se provoditi mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR) i Osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva.

Prema navodima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: “naglasak će biti na provedbi mjere Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo koja će mlade osnažiti za samostalan rad te im omogućiti prvo zapošljavanje/odrađivanje pripravničkog staža uz sklapanje ugovora o radu. Cilj ove mjere je osigurati stjecanje radnog iskustva kroz primjenu ugovora o radu te samim time osigurati osobama sva prava i prednosti koje nosi ugovor o radu u odnosu na druge oblike rada. Navedeno se odnosi na naknadu za rad odnosno plaću sukladno razini obrazovanja i složenosti poslova koje osoba obavlja, materijalna i druga prava iz kolektivnog ugovora, prava za vrijeme privremene nesposobnosti, a prije svega ekonomsku i socijalnu sigurnost.”

U mjeri Potpore za zapošljavanje  u 2020. godini (su)financirat će se 50% ili 75% plaće bez gornjeg ograničenja, a prema aktima o plaći koju poslodavac isplaćuje. Pročitajte više Hrvatski zavod za zapošljavanje

 

Share: