Istarska županija / Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2020. godinu

Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije raspisao je 7. siječnja 2020. Javni natječaj za financiranje projekata/programa udruga i drugih neprofitnih organizacija u okviru Programa javnih potreba u kulturi Istarske županije – Regione Istriana za 2020. godinu. 

Ukupno planirana vrijednost Natječaja za 2020. godinu iznosi 2.515.000,00kn.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu/programu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu/programu je 400.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava – 06. veljače 2020. godine.

www.istra-istria.hr

 

Share: