DZIV / Opći tečaj intelektualnog vlasništva putem učenja na daljinu (on-line)

Državni zavod za intelektualno vlasništvo, u suradnji sa Svjetskom organizacijom za intelektualno vlasništvo, omogućava pohađanje Općeg tečaja intelektualnog vlasništva na daljinu na hrvatskom jeziku.

Trinaesti Opći tečaj intelektualnog vlasništva na hrvatskom jeziku (DL-101HR), putem učenja na daljinu održavat će se od 9. ožujka do 19. travnja 2020. godine.

Tečaj je besplatan. Broj polaznika je ograničen.

Više o tečaju i prijavama Državni zavod za intelektualno vlasništvo

 

Share: