Posted in Javni natječaji / Javni pozivi

Međimurska županija / DOPUNSKI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2020. godinu

Međimurska županija raspisala je 7. srpnja 2020. DOPUNSKI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2020. Razmatrat će se zahtjevi pristigli…

Pročitajte više