Splitsko-dalmatinska županija / Poziv za predlaganje javnih potreba u područjima kulture i tehničke kulture za 2021. godinu

Splitsko-dalmatinska županija objavila je 14. rujna 2020. Poziv za predlaganje javnih potreba u područjima kulture i tehničke kulture za 2021. godinu.

Za javne potrebe u području kulture i tehničke kulture osiguravaju se sredstva u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije za slijedeće namjene:

– Muzejska djelatnost

– Izdavačka djelatnost

– Glazbena djelatnost

– Zajednica tehničke kulture

– Podrška kulturnim programima i aktivnostima.

Rok za podnošenje prijedloga je petnaest dana od dana objave.

Više o natječaju: Splitsko-dalmatinska županija

 

Share: