strukturnifondovi.hr / 2. izmjena natječajne dokumentacije otvorenog trajnog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura online“ (UP.02.1.1.14)

Dana 21. prosinca 2020., Ministarstvo kulture i medija objavilo je 2. izmjenu natječajne dokumentacije otvorenog trajnog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura online“ (UP.02.1.1.14). Izmjene Uputa za prijavitelje odnose se na produženje krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga do 30. lipnja 2021. godine. Preostale izmjene dokumentacije Poziva odnose se na usklađivanje naziva tijela državne uprave sadržanih u natječajnoj dokumentaciji sa Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj: 85/20). Natječajna dokumentacija dostupna je na službenim stranicama Europskog socijalnog fonda www.esf.hr i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.

Izvor: Europski strukturni i investicijski fondovi

 

Share: