Porezna uprava / Plaćanje poreza kod donacija za otklanjanje katastrofe uzrokovane potresom

Porezna uprava objavila je 9. siječnja 2021. da će, iznimno od posebnih propisa o oporezivanju dobiti i dohotka, poreznim obveznicima – poduzetnicima, donacije biti porezno priznati rashod ili izdatak neovisno o visini ostvarenih prihoda ili primitaka u prethodnom poreznom razdoblju i neovisno o tome jesu li dane izravno određenoj fizičkoj ili pravnoj osobi. Navedeno će se primjenjivati prilikom podnošenja godišnjih prijava poreza na dobit i dohodak za 2020. i 2021. godinu za donacije dane do kraja 2021. godine.

Također, iznimno od propisa o oporezivanju PDV-om, porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a oslobođeni su plaćanja PDV-a na isporuke dobara i usluga obavljene bez naknade ili protučinidbe (donacije dobara i usluga) za pomoć područjima za koja je proglašena katastrofa Odlukom o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom. Oslobođenje se primjenjuje za sve donacije dobara i usluga obavljene počevši u prosincu 2020. pa do kraja 2021. godine. Navedeno znači da porezni obveznici za već obavljene donacije u prosincu 2020. imaju pravo na oslobođenje koje će iskazati u prijavi PDV-a za mjesec prosinac 2020., odnosno za IV. tromjesečje 2020.

Izvor i više informacija: www.porezna-uprava.hr

 

Share: