Obavijest o ranijem zatvaranju Poziva UP.02.1.1.15 „Čitanjem do uključivog društva“ – skupina aktivnosti B

Na mrežnoj stranici Europski strukturni i investicijski fondovi objavljena je 28. siječnja 2021. Obavijest o ranijem zatvaranju Poziva UP.02.1.1.15 „Čitanjem do uključivog društva“ – skupina aktivnosti B.

U obavijesti se navodi da Ministarstvo kulture i medija, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva da zaprimljeni projektni prijedlozi okviru skupine aktivnosti B, iznosima dosežu 300 % ukupno raspoloživih sredstava. dana 28. siječnja 2021. u 10.00 sati zatvara Poziv UP.02.1.1.15 „Čitanjem do uključivog društva“ – skupina aktivnosti B.

Prijavitelji u skupini aktivnosti A mogu i nadalje podnositi projektne prijedloge.

Izvor: https://strukturnifondovi.hr/obavijest-o-ranijem-zatvaranju-poziva-up-02-1-1-15-citanjem-do-ukljucivog-drustva-skupina-aktivnosti-b/

 

Share: