Istraživanje utjecaja epidemije i potresa na hrvatski kulturni sektor

Ministarstvo kulture i medija RH i Zaklada “Kultura nova” započeli su 9. ožujka 2021. istraživanje o utjecaju epidemije COVID-19 i potresa na kulturni sektor u Hrvatskoj. U cilju dobivanja ravnomjernije geografske zastupljenosti podataka, kao i postizanja veće raznolikosti subjekata po statusu i području djelovanja, vrijeme za ispunjavanje upitnika produljeno je do 18. travnja 2021.

https://kulturanova.hr/aktualno/vijesti-iz-zaklade/utjecaj-epidemije-i-potresa-na-hrvatski-kulturni-sektor

 

Share: