Europska komisija / Zaštita osoba koje rade putem platformi

Europska komisija pokrenula je drugu fazu savjetovanja s europskim socijalnim partnerima o tome kako poboljšati radne uvjete osoba koje rade putem digitalnih radnih platformi. Tijekom prve faze, koja je trajala od 24. veljače do 7. travnja 2021., Komisija je primila odgovore od 14 socijalnih partnera iz cijelog EU-a. Iz njih je zaključila da postoji potreba za daljnjim djelovanjem EU-a kako bi se osigurali osnovni radni standardi i prava osoba koje rade putem platformi.

Pročitajte više – https://ec.europa.eu/

 

Share: