Specijalne knjižnice

Prema priopćenju Državnog zavoda za statistiku Knjižnice u 2019. (objavljeno 11. rujna 2020.) na području Republike Hrvatske u 2019. godini djelovalo je 117 specijalnih knjižnica. Prema statusu jedna je samostalna, 116 u sastavu je druge ustanove/poduzeća. Izvor: Državni zavod za statistiku

Standard za specijalne knjižnice (NN 103/2021) u članku 3. navodi:

(1) Specijalna knjižnica je samostalna knjižnica ili knjižnica u sastavu koja pokriva određenu znanstvenu ili umjetničku granu, polje ili područje odnosno područje specijalizirane stručne djelatnosti.

(2) U specijalne knjižnice svrstavaju se knjižnice koje primarno pružaju usluge specifičnoj kategoriji korisnika za čije potrebe izgrađuju zbirke odnosno primarno prikupljaju knjižničnu građu ili osiguravaju pristup određenim oblicima informacijskih izvora.

(3) Specijalne knjižnice se dijele na:

− knjižnice znanstvenih instituta

− knjižnice bolničkih i zdravstvenih ustanova

− knjižnice muzeja, galerija i arhiva

− knjižnice vjerskih zajednica

− knjižnice javnih i državnih tijela

− knjižnice trgovačkih društava

− knjižnice udruga i društava i

− ostale knjižnice.

Ponedjeljkom na portalu Nakladnici i knjižari Info pišemo o specijalnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj.

 

Share: