Ministarstvo kulture i medija / Poziv na prikupljanje podataka o potencijalnim prijaviteljima i projektima (NPOO)

Nakon predstavljanja nacrta provedbenih mjera za investiciju Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (HGK, 27. siječnja 2022.) Ministarstvo kulture i medija poziva na ispunjavanje upitnika kako bi steklo uvid u količinu i pripremljenost projekata kulturnog i kreativnog sektora.

Upitnik je dostupana na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.

Rok za ispunjavanje upitnika: 27. veljače 2022.

 

Share: