euro.hnb.hr / Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom

Koordinacijski odbor za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača izradio je dokument Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom s ciljem pravovremenog informiranja gospodarstvenika o pripremama koje je potrebno provesti u postupku uvođenja eura kao nacionalne valute.

Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom predviđa razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja (u eurima i u kunama). Obveza dvojnog iskazivanja odnosi se isključivo na izravan odnos prema potrošačima.

Obveza dvojnog iskazivanja započinje prvi ponedjeljak u rujnu 2022. te završava protekom 12 mjeseci od datuma uvođenja eura (započinje 5. rujna 2022. te traje zaključno do 31. prosinca 2023.) euro.hnb.hr

Cijene otisnute na knjigama i drugim periodičkim publikacijama navedene su pod “Iznimke od obveze dvojnog iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti roba i usluga” o čemu je obavijestila i Zajednica nakladnika i knjižara HGK.

 

Share: