Program trećeg dana Festivala povijesti Kliofest – tribine, okrugli stolovi, predstavljanja knjiga i nakladnika

Na trećem danu Festivala povijesti Kliofest u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu danas se održavaju tribine Upoznajmo slovensku povijest, zatim „Prošlost kroz živote i djela pojedinaca“ – u povodu 9. sveska Hrvatskoga biografskoga leksikona (Lo-Marj), Leksikografski zavod Miroslav Krleža, i tribina Povratak u javnost: ženski dnevnici i zapisi prve polovice 20. stoljeća.

Održat će se i predstavljanje djelatnosti Katedre za povijest jugoistočne Europe Odsjeka za povijest Humboldtova sveučilišta u Berlinu i knjige Hannes Grandits, The End of Ottoman Rule in Bosnia, Routledge; predstavljanje Povcasta – portala za popularizaciju i reprezentaciju tekućih i recentnih saznanja iz humanističkih znanosti; predstavljanje novih knjiga Udruženja za modernu historiju i knjige Emily Greble, Sarajevo 1941-1945. Muslimani, hrišćani i jevreji u Hitlerovoj Evropi, University Press; predstavljanje knjige Ondřej Vojtechovský – Jan Pelikán, V čase odkvétání. Československo a Jugoslavie v období pozdního socialismu, 1969-1989, Filozofski fakultet Karlova sveučilišta u Pragu; predstavljanje knjige Dražen Živić, Sandra Cvikić, Tomislav Žigmanov Demografska i društvena održivost Hrvata u Vojvodini: aktualni trendovi, izazovi i perspektive, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Podružnica Vukovar – Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica

Na današnjem je programu Okrugli stol Kina i jugoistočna Europa u povijesnoj perspektivi i predavanje Damira Stanića „Hrvatski vojnici u Tridesetogodišnjem ratu“ / uz izložbu „Strašni Hrvati“.

Svoja će izdanja danas predstaviti i Hrvatski institut za povijest, Hrvatski državni arhiv, Mala zvona, Naklada Ljevak, Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje et al.

U Hrvatskom državnom arhivu održat će se Okrugli stol o knjizi Mikrohistorija. Pola stoljeća inovacija, FF press. Okrugli stol moći će se pratiti online.

Vrijeme održavanja pojedinog događanja potražite na Kliofest – Program.

 

Share: