Ministarstvo kulture i medija / Izrada Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2022. do 2027. godine

Ministarstvo kulture i medija, prema odluci Vlade RH sa sjednice održane 27. siječnja 2022. (Odluka o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2022. do 2027. godine), radi na izradi prijedloga Nacionalnog plana kao srednjoročnog akta strateškog planiranja za područje kulture i medija kako bi se strukturirale javne politike i pripadajuće investicije za poticanje kulturnog stvaralaštva, razvoj kulturne produkcije, unapređenje kulturne distribucije, poticanje sudjelovanja u kulturi, unapređenje kulturne infrastrukture te općenito upravljanje kulturnim sustavom, a sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine.

Nacionalni plan  obuhvatit će potporu umjetničkom stvaralaštvu, poduzetništvu i participaciji u kulturi, razvoj izvedbene i vizualne umjetnosti, književnosti te izvaninstitucionalne (nezavisne) kulture, razvoj audiovizualnih djelatnosti i medija, razvoj arhivske, muzejske i knjižnične djelatnosti, zaštitu, očuvanje i digitalizaciju kulturne baštine te jačanje prisutnosti hrvatske umjetnosti i kulture u Europi i u svijetu.

Prema izvještaju s drugog sastanka Stručne radne skupine za izradu Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2022. do 2027. godine, koji je održan 28. lipnja 2022, izradit će se okvir nacrta Nacionalnog plana koji će se prenijeti u oblik online obrasca putem kojega će se dionicima omogućiti komentiranje predloženih mjera te predlaganje aktivnosti i pokazatelja mjera. U online obrascu bit će navedeni posebni ciljevi, pripadajuće mjere te prijedlozi aktivnosti.

Na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija navodi se da je predviđeno da prikupljanje komentara i prijedloga traje od srpnja do rujna, dok će se dorađeni i prošireni nacrt Nacionalnog plana s pripadajućim Akcijskim planom usuglasiti u listopadu na trećem sastanku Stručne radne skupine za izradu Nacionalnog plana, nakon čega će se pristupiti komentiranju dorađenog nacrta Nacionalnog plana putem platforme e-Savjetovanja.

Za više informacija pročitajte min-kulture.gov.hr/o-ministarstvu-15/kulturne-politike-52/stratesko-planiranje/izrada-nacionalnog-plana-razvoja-kulture-i-medija-za-razdoblje-od-2022-do-2027-godine/22285

 

Share: