Posted in Zakoni

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima NN 79/2007

NN 79/2007 (30.7.2007.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima HRVATSKI SABOR 2491 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske,…

Pročitajte više
Posted in Pravilnici

Sporazum o jedinstvenoj cijeni knjige

9. ožujka 2007. MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE koje zastupa ministar, mr.sc. Božo Biškupić, MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA REPUBLIKE HRVATSKE koje zastupa ministar, Prof. dr.sc….

Pročitajte više
Posted in Konkretno

Besplatni info telefoni javne uprave

Besplatni telefoni javne uprave 0800 669 933 – porezna oslobođenja, olakšice i porezno priznati izdaci za građane 0800 234 505 – poduzetnički info telefon Ministarstva gospodarstva,…

Pročitajte više
Posted in Uredbe

Agencija za zaštitu osobnih podataka – pravna pitanja

Za pitanja vezana uz primjenu Opće uredbe i ostala pravna pitanja može se kontaktirati help-desk AZOP-a (svakim radnim danom 13:30 – 15:30 sati) Tel.01/ 4609-080…

Pročitajte više
Posted in Uredbe

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR)

4.5.2016 HR Službeni list Europske unije L 119/1 UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s…

Pročitajte više
Posted in Vijesti

Porezne olakšice za donatore kulture i umjetnosti

https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=2166 Zakon o porezu na dobit (”Narodne novine” broj 177/04, 90/05 i 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16) u članku 7. stavku 7. propisuje da se  „porezna osnovica povećava za darovanja u naravi ili…

Pročitajte više
Posted in Pravilnici

Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura

NN 45/2018 (16.5.2018.), Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura MINISTARSTVO KULTURE 852 Na temelju članka 10.a…

Pročitajte više
Posted in Pravilnici

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

MINISTARSTVO KULTURE 1434 Na temelju članka 10a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, br. 47/90, 27/93 i 38/09) ministar kulture donosi PRAVILNIK…

Pročitajte više
Posted in Zakoni

Zakon o izmjeni zakona o financiranju javnih potreba u kulturi NN 38/2009

NN 38/2009 (27.3.2009.), Zakon o izmjeni Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi HRVATSKI SABOR 847 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU…

Pročitajte više
Posted in Zakoni

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fondovima za kulturu NN 27/1993

NN 27/1993 (6.4.1993.), Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fondovima za kulturu ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 89….

Pročitajte više