MRMS / Uvojen Prijedlog odluke kojim se rješava problem radnika koji su u vrijeme stečaja tvrtke bili na bolovanju ili rodiljnom i roditeljskom dopustu

Na 143. sjednici Vlade RH, održanoj 14. veljače 2019., usvojen je Prijedlog odluke o obustavi, nepokretanju postupaka naknade štete i o otpisu tražbina na ime naknade štete po osnovi nepripadno ostvarenih prava na rodiljne i roditeljske potpore te o podmirenju naknade štete iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

“Postupci i/ili činidbe iz ove Odluke odnose se na štete nastale temeljem prestanka radnog odnosa uslijed istodobnih otvaranja i zaključenja stečajnih postupaka provedenih sukladno odredbama Stečajnog zakona („Narodne novine“, br.71/15. i 104/17.) u razdoblju od 1. rujna 2015. godine do dana stupanja na snagu ove Odluke.” (143. sjednica, Dnevni red otvorenog djela sjednice, točka 5.) vlada.gov.hr

Usvajanje navedene Odluke bitno je radnike Algoritma koji su se u trenutku istovremenog otvaranja i zatvaranja stečaja nalazili na bolovanju ili roditeljskom dopustu, kao i za sve takve slučajeve koji bi se mogli dogoditi prilikom stečaja tvrtke.

Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u Narodnim novinama.

Obavijest o usvojenoj odluci pročitajte na stranici Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.

Share: