Ministarstvo kulture / Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2019. godini

Ministarstvo kulture objavilo je 25. veljače 2019.  Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2019. godini.

Uvjeti za otkup knjiga – knjige moraju biti objavljene od listopada 2018. i tijekom 2019. godine, pridržavanje Sporazuma o jedinstvenoj cijeni knjige, i dostavljeni obvezni primjerci prijavljenog izdanja Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

Nekoliko navoda iz Uputa za prijavitelje:

“Vrijedna monografska izdanja namijenjena korištenju u čitaonici za koja Kulturno vijeće utvrdi da udovoljavaju kriterijima
izvrsnosti otkupljivat će se u 83 i 131 primjeraka.

Vrijedna nebeletristička izdanja mogu uključivati znanstvenu knjigu naročito iz društveno-humanističkog područja, knjige
domaće i prijevodne publicistike te esejistička djela i knjige kritika. Najvrjednija nebeletristička izdanja za kojima postoji
potreba u narodnim knjižnicama otkupljivat će se u 100 i 166 primjeraka.

Beletristička izdanja koja obuhvaćaju domaću i prijevodnu poeziju i prozu, knjigu za djecu i mlade, slikovnice i stripove, a
koja prema procjeni Kulturnog vijeća zadovoljavaju najviše umjetničke kriterije i knjižnične standarde, odnosno
udovoljavaju u najvećoj mjeri kriterijima ovog Javnog poziva, otkupljivat će se u 151 i u 261 primjeraka.” (Ministarstvo kulture – Upute za prijavitelje)

Ponude za otkup knjiga mogu se podnositi od 25. veljače do 11. studenoga 2019. godine.

Javni poziv i Upute za prijavitelje Ministarstvo kulture RH

 

Share: