Zagrebački inovacijski centar – Plavi ured / Edukacije u najavi – rujan 2019.

Plavi ured (službeni naziv Zagrebački inovacijski centar d.o.o. poslovna jedinica Poduzetnički centar) nakon ljetne pauze u rujnu nastavlja s edukacijama za za male i srednje poduzetnike, obrtnike, buduće poduzetnike i sve zainteresirane.

Edukacije u najavi:

Start-up akademija / 9. – 12. rujna 2019., 9.00 – 15.30

Istraživanjem i analizom do potrošača / 16. rujna 2019., 9.00 – 15.30

Upravljanje intelektualnim vlasništvom / 17. rujna 2019., 9.00 – 15.30

Prezentacija i prodaja u prodajnom prostoru / 18. rujna 209., 13.30 – 17.00

Kalkulacija cijene usluga / 19. rujna 2019., 9.00 – 12.30

Prezentacijske vještine koje će vas izdići iznad konkurencije / 19. rujna 2019., 13.30 – 17.00

Brendiranje i pozicioniranje proizvoda na tržište / 23. – 24. rujna 2019., 16.30 – 20.00

Za prijave na edukacije potrebna je registracija. Prijave se otvaraju sedam dana prije održavanja edukacije.

Grad Zagreb glavni je inicijator pokretanja Plavog ureda kao ideje pružanja besplatne pomoći zagrebačkim poduzetnicima i razvoja gospodarske infrastrukture grada Zagreba. Plavi ured jedan je od tri odjela Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o. za promicanje inovativnog poduzetništva. Aktivnosti Plavog ureda podijeljene su u četiri skupine: edukacija, savjetovanje, programi potpore i promicanje poduzetničke kulture.

Sve usluge Plavog ureda sufinancira Grad Zagreb i besplatne su za krajnjeg korisnika.

 

Share: