HR PSOR/ Trening o poslovnom sektoru i ljudskim pravima / Zagreb, 10. 12. 2019.

Hrvatski poslovni savjet za odživi razvoj HR PSOR poziva na Trening o poslovnom sektoru i ljudskim pravima koji će se održati 10. prosinca 2019. u Prilazu Gjure Deželića 30 u Zagrebu. Ciljana publika treninga su menadžeri iz područja ljudskih potencijala i drugi stručnjaci koji u svojim kompanijama primjenjuju politike raznolikosti.

Sudjelovanje je besplatno uz obaveznu prijavu.

“Sudionici treninga upoznat će se s utjecajem poslovnog sektora na ljudska prava i načinima uvođenja ljudskih prava u poslovanje. Na primjerima će biti objašnjeno kako poslovanje može pozitivno ili negativno utjecati na ljudska prava i istaknut će se primjeri dobre prakse. Kroz detaljnu analizu Vodećih načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima, sudionicima će se definirati koje poslovne politike i procese je nužno implementirati u svoje poslovne planove kako bi se osiguralo da poštuju ljudska prava. Kroz interaktivne vježbe i na temelju stvarnih primjera, sudionici će naučiti pozicionirati svoju kompaniju unutar konteksta poštivanja ljudskih prava, definirati izazove i kreirati moguća rješenja za poboljšanje poslovnih politika kompanije.” hrpsor.hr

 

Share: