Zagrebačka županija / Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije je područje djelovanja kulturnog, socijalnog, humanitarnog, vjerskog, obrazovnog i sličnog značenja u 2020. godini

Zagrebačka županija raspisala je 29. lipnja 2020. Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije je područje djelovanja kulturnog, socijalnog, humanitarnog, vjerskog, obrazovnog i sličnog značenja u 2020. godini.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava osiguranih u proračunu Zagrebačke županije, a najkasnije do 15. studenoga tekuće godine.

 

Prema Odluci o uvjetima, prioritetnim područjima, kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na
financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije je područje djelovanja kulturnog, socijalnog, humanitarnog, vjerskog, obrazovnog i sličnog značenja u 2020. godini kulturni programi/projekti, koji se u smislu ove odluke smatraju prioritetnim su:
programi/projekti unapređenja i očuvanja kulture i kulturne baštine županije,
programi/projekti udruga i drugih neprofitnih organizacija hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske koje djeluju na području očuvanja nacionalnog identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske odnosno promicanja hrvatskog jezika, kulture i tradicije,
programi/projekti glazbenih, filmskih, književnih i scenskih djelatnosti,
programi/projekti zadovoljavanja kultunih potreba djece i mladih,
programi/projekti kulture nacionalnih manjina,
znanstveno-istraživački skupovi i popratna izdanja na području kulture,
programi/projekti kulturnih manifestacija,
i slični programi/projekti ostalih udruga i drugih neprofitnih organizacija.

 

Share: