Posted in Događanja

8. ožujak / Međunarodni dan žena

Osmog ožujka obilježava se Međunarodni dan žena. Na mrežnim stranicama Europskog parlamenta može se pogledati video Vremenska crta: Ključne etape EU-a u borbi za prava…

Pročitajte više