Ministarstvo kulture i medija / Javna savjetovanja na e-Savjetovanja

Na portalu za otvorena javna savjetovanja od 14. travnja do 14. svibnja 2021. otvorena su tri javna savjetovanja Ministarstva kulture i medija vezana uz knjižnice.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Standardu za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj

Standard za specijalne knjižnice

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Standardu za digitalne knjižnice

e-Savjetovanja

Share: